Total Pageviews

Friday, December 2, 2016

SHE AND LOVE - அவளும் காதலும்


                                     அவளும் காதலும் என்னவள் அவள்.
கருவிலே சுமந்து, கைபிடித்து வளர்ந்தவள் அவள்.
இன்றோ தொலைதூரம் செல்கிறாள்!
சிறகடித்து செல்கிறாள், புது பயணம் கொள்கிறாள்.
அவளை பிரிய மனம் வலிக்கத்தான் செய்கிறது.

என்னவள் பிரிந்தாலும், துயர் என்னை சூழ்ந்தாலும்
எங்கோ மனம் ஆனந்த புன்னகை  கொள்கிறது!
ஆம், இனி வீடு முழுதும்  நீயும் நானும் மட்டும்.
இங்கு நீயே அரசன்! நானே அரசி!
காதல், இனி ஒளிய தேவையில்லை

மயக்கும் உன் சிரிப்பு, சிந்திக்கவைக்கும் உன் பேச்சு,
நம்பிக்கை தரும் உன் மார்பு- மறுபடியும் எனக்கு மட்டும்.
உன் காதல் பார்வை, சிலிர்க்க செய்யும் முத்தம்,
தன்னிலை மறக்க  செய்யும் உன் அணைப்பு - இனி தினமும்  கேட்பேன்.
அட உண்மையில் என்னவள் அவள், அவள் பிரிவதில் எனக்கு வருத்தம் தான்!


                                   SHE AND LOVE

She is mine, the one that I bore and nurtured.
Today she is leaving, leaving for a faraway land.
Taking wings she is flying for wisdom!
My hearts fears and mourns that emptiness.
House, once filled with her laughter will be void!

My girl is leaving and my heart is in pain.
Still, deep inside an euphoric exhilaration arises!
Yes, now this whole house is ours.
You are the prince and I am your princess.
Love and romance has no reason to hide now.

Your alluring smile, your magical speech,
And that comforting chest is all mine.
Bewitching look, heavenly kisses
And that luring hug, I will ask daily!
Yes, she is my girl and believe me I mourn for her leaving.

                                                                 

TheCritics

 Read more poems (emotions)
@ 'LIFE IS BLESS AND LOVE IS BLISS'
-AN ODE TO LIFE AND LOVE
Amazon:Kindle Store -
http://www.amazon.in/gp/aw/d/B0176IK03U/ref=mp_s_a_1_2
Google Play -
https://play.google.com/store/books/details
PAPERBACK AT AMAZON
http://www.amazon.in/gp/aw/d/1482858320/ref=mp_s_a_1_1
Barnes & Noble - http://www.barnesandnoble.com/…/life-is-bless-a…/1122834540…
Amazon.com
http://www.amazon.com/gp/aw/d/1482858320/ref=mp_s_a_1_1
HE AND LOVE - அவனும் காதலும்

                                      அவனும் காதலும் 

"வலது  மார்பில் அவள்
இடது மார்பில் நீ"
பொய்த்த மழையெல்லாம் தன் வாக்கை காக்க ஒன்றாய் கொட்டித்தீர்க்க
ஓலை குடுசையில் மழையும், கடும் குளிரும் பந்தியிட
நாம் ஒருவரை ஒருவர் பிணைந்து கிடந்ததோம்.

வன கதைகள் துவங்கி
மாய, பூத கதைகள் சென்று
எங்கு முடிப்பது என்று தெரியாமல் நான் திக்கி நிற்க
உமிழ்நீர் கசிந்து, இரு மார்பையும் நனைத்து; சிறுபிள்ளை அவள் உறங்கினால்.
சிறுபிள்ளை போல் நீயும் உறங்கினாய்.

நள்ளிரவு வேளையில் கண் விழித்தும் விழிக்காமலும்
உறங்கிய அவளை சற்றே நகர்த்தி
மார்பகம் முழுதும் உனதே என அணைத்து
மகிழ்ந்தாய் நீ.
அட சொர்கம் என்னடி சொர்கம் இதுவே என் சொர்கம்!                        HE AND LOVE


She owned my right chest.
You owned my left chest.
Failed monsoons poured in together to fulfil the 'Rain god's promise'.
As the rain water and that cold breeze took shelter in our straw house,
We laid there hugging each other.

Starting with beasts and giants,
Shifting to fantasy and magic!
I had no clue to either proceed nor end.
In your safe haven -my chest, dribbling and hugging
She, a kid slept and you like a kid slept!

In midnight sleep, with eyes opened and not,
Your pushed her aside a little!
Claimed all my chest for you
And slept with peace and content.
Heaven, why will I seek it when I am already in one?TheCritics.

P.S the poetry speaks of a guy proudly sharing love with his daughter and wife.

 Read more poems (emotions)
@ 'LIFE IS BLESS AND LOVE IS BLISS'
-AN ODE TO LIFE AND LOVE
Amazon:Kindle Store -
http://www.amazon.in/gp/aw/d/B0176IK03U/ref=mp_s_a_1_2
Google Play -
https://play.google.com/store/books/details
PAPERBACK AT AMAZON
http://www.amazon.in/gp/aw/d/1482858320/ref=mp_s_a_1_1
Barnes & Noble - http://www.barnesandnoble.com/…/life-is-bless-a…/1122834540…
Amazon.com
http://www.amazon.com/gp/aw/d/1482858320/ref=mp_s_a_1_1

Monday, October 3, 2016

Once when the world was still young....

ONCE WHEN THE WORLD WAS STILL YOUNG...

Once, when the world was still young,
A time, when orchids were not sold.
A time, when water neither was bottled nor brawled.
A time, when land was neither claimed nor battled.
Once, a long time ago, that young world, cherished love.

Once, when the world was still young,
Flowers bloomed there all day.
Trees claimed the sky and questioned the sun.
Chirping birds, roaring beasts and echoing winds,
Sang melancholy all day.

Once, when the world was still young,
Men and women wandered there in naked skins!
Nomads, unclad of fear and shyness were they!
Lust, greed and desire were not yet learnt!
Killing and owning were not the customs then.

Once, when the world was still young,
A time, when boundaries are not known,
Love held in heart, with no crown to run,
Men and women walked down to corners;
The corners of that young and beautiful world.

The shift of time has aged this world,
Men and women, agile, they become now!
They sail, and they fly!
Yet their land is margined and narrowed.
Rivers and seas, and even the very land they claim and own!

 Killing has become ritual and routine!
 Nature, cease to exist; money tends to fake it!
 Flowers are grown and trees are planted!
 And that very love is margined by mere words.
 Soon men and women will mourn, and will mourn alone.

Once, when the world was still young,
There prevailed love that conceived happiness.


TheCritics

Image source:
https://dottech.org/136152/beautiful-field-of-violet-flowers-in-a-forest-wallpaper/

Read more poems (emotions)

@ 'LIFE IS BLESS AND LOVE IS BLISS'
 -AN ODE TO LIFE AND LOVE

Amazon:Kindle Store -
http://www.amazon.in/gp/aw/d/B0176IK03U/ref=mp_s_a_1_2…

Google Play -
https://play.google.com/store/books/details…

PAPERBACK AT AMAZON
http://www.amazon.in/gp/aw/d/1482858320/ref=mp_s_a_1_1…

Barnes & Noble - http://www.barnesandnoble.com/…/life-is-bless-a…/1122834540…

Amazon.com
http://www.amazon.com/gp/aw/d/1482858320/ref=mp_s_a_1_1…

Monday, April 4, 2016

'An escape from commonness'Have you taken a trip? Have you taken a long trip? Have you taken the one by road? And have you taken it recently? If not pack your bag and go explore the world that was created just for you.
To escape from the clutches of routine realms, to escape from the vicinity of boring familiarity, and to escape from the hostility of an envious society, the modern man’s medicine is travelling. For some travel is just an escape. For some travel is passion. I can boast myself into the second category. After burning over 50,000 miles on trips in bikes and after contributing sufficiently to the carbon foot print; I/we took on our first long road trip by car. Have you known someone buying a car for a road trip? Yes, we did it! We planned on 6000 km trip covering 8 states. But, the car arrived late and our leave couldn’t be managed, and finally we settled for a short trip to Goa. The final plan was made the day before and few excited souls hopped in for a 2500km trip.
Trip:                  Chennai to Goa via Dandeli.
                           Travel distance (approximately 2200kms including sightseeing)
                           Chennai to Dandeli 820kms.
                           Dandeli to Goa 100kms
                           Goa to Chennai via Mollem and catching AH 47 925kms

Car chosen:         Renault duster AWD.
Fuel efficiency:   13.5kms/litre
 
Driver:                  Single person.
Travel time:        Chennai to Dandeli (820kms)
                              5.00PM To 8.00 AM with pit stop only for food and tea.
                              Dandeli to Goa had many pit stops.
              
                               Goa to Chennai (925kms)
                              4.30 AM to 6.30PM with pit stops for food and tea.

Average speed:  75km/hour
Top speed:         160km/hour

                 
THE TRIP:
CHENNAI TO DANDELI:

Well, we packed and started for the long journey at around 5.00pm on a Sunday evening. The trip to Dandeli is Via AH 45 and 43 to Bangalore and then in AH 47 crossing Davangere. At about 650km we took service road towards Hubli-Belgaum road( Just followed Google map here). In Hubli-Belgaum road take a turn at Tadas towards NH63,Hubli-Kalwar road. At Kalghati take a turn again into SH 46 towards Haliyal, from there just ascend up to Dandeli. Well, I sounded complicated there, but it was just as easy as anything. Follow Google maps is the simple rule.

  
The road is predominantly good till you reach SH46. Only the last few kilometres to Dandeli will be a bad stretch. Be careful about the time you hit a Chennai Bangalore highway, on any day an evening travel is not ideal, and that too on a Sunday never take a evening travel.

THE ROAD: Four and six lane mostly. The last stretch in the state highways of Karnataka say for 60kms is bad. Without any hassle, did a whole night drive as a single driver!  The cruise control feature in car was an awesome aid. Lot of places are available for stopover food, especially in the highway to Bangalore; Ambhur briyani can be tried.

DANDELI:  So what is special in Dandeli? I would say Dandeli is a little known beauty. From bird watching to water rafting, to jungle safari, to cozy sleeping it hosts everything. We stayed in the “Bison River Resort“. It was a worthy stay. The calmness in the hills was tested by the blowing winds and the lusty flow of river ‘Kali’. The four wheel drive and the un-tamed terrain of hills through the ‘Dandeli wild life sanctuary’ and a little troll into the ‘Anshi tiger reserve forest’ splendid. The might of ‘Supa Dam’, the star watch at the banks of river kali is all still fresh in memories.

After a cozy night, we started in morning with lot of stops and snaps towards ‘Goa’. The road towards Goa in the Karnataka side will be pretty bad; once you enter state highways of Goa the road will be good. A 100km ride in the hills will be tiresome and interesting as well. Our main pit-stop on the way to Goa was ‘Dudhsagar’

 DUDHSAGAR FALLS:
The ride to the falls through the untamed road was awesome; unfortunately our 4 wheel drive was not allowed to be completely tested as only government vehicles were allowed to do that stretch. But for a short drive and through a river cross Duster AWD did score.  The falls is by itself a wonderful place.
Time spent in Dudhsagar: 3 hours
Travel cost to falls in allowed boleros 400 per head.

The interesting story of our driver, a youth, who was working in mines, until it recently closed and his strive towards living was an added experience for us. If you are lucky you can spot a train moving atop the falls. The same view can be spotted in many Hindi movies; do you remember the ‘Chennai Express’?
 GOA:

After a slow ride, we finally reached goa around 5.00Pm. A short confusion whether to hit the south beaches or the north beaches, we finally headed for the usual.We stayed in the Vagator beach. Vagator is not that kind of exotic Goa beaches. It is a simple beach and there are lot of other famous beaches as well to visit around it including the  famous ‘Baga’ and ‘Calanguttte’.
Things to do in goa:

Goa is place to relax and not to rush. Give yourself a good three days there.
1. Wake up late in a north beach of Goa.
2. Take a slow walk and shop alongside the beach shops.
3. Eat and relish the ‘Goa’ sea foods.
4. Explore an unexplored beach by the extreme north or south. The Arambol beach, Mandrem beach, Palolem beaches are few to mention. We hit an unknown beach called ‘Sridao’ just for sunset. With us there were just few countable souls there. The resting sun and its breath taking view made the day for us.
5. Rest and hit for water sports and dolphin spotting the next day. The best place for water sporting is ‘Mobor beach’. If you are a good swimmer you can try snorkeling in the ‘Bogmalo Beach’.
6. Relax back at Panjim for a day with river cruise and casino.
7. Shop around and choose from wide variety of foods in the busy markets of Panjim.
8. If you are a history buff, do visit the ‘Basilica of Bom Jesus’ and many other churches around. Also the forts of Goa are an definite attraction.

Remember the best way to explore goa is to rent and ride a bike. If you are on a road trip with your own ride, it’s well and good. We couldn’t afford days around in Goa. But we pretty much covered everything. We ended our trip in ‘Panjim’ with some little shopping and a grand fish platter.THE JOURNEY BACK:
Early morning, the next day, we started our long journey back. A 930km continuous drive through patches of road that you would call a ‘Driver’s dream’, and we reached back for our days of boring commonness. The savour of the trip will be long in our memories and those memories will keep us running in our boring commonness, for one day we will escape all this material world and will travel forever towards that new moon and new land, for we are just travellers and we are bond to travel.

 

The ride is tempting and the journey is inviting,
The unfamiliar faces and the unknown roads,
The never understood language and the ever interesting rituals,
The interesting stories and the new learned lessons.
The new formed bonds and the new understood meaning
Much more awaits and waits for us!

Pack your bag, and keep it light.
Loosen your soul, and shed all heaviness.
Warm your heart; keep it open to accept ‘new’.
Hold my hand, and let’s go on a ride.
The ride is long and warrants some tiresome.
But why to fear when I am near?
 
We are travellers and we are bound to be so!
We are passionate and we can only be so!
Why to get lost in those routine realms?
Why not to redefine in the path of nature?
Decide and let’s take that journey.
Decide and let’s escape this mortality!
 
Let’s catch that train, the one that never stops.
Let’s fly that plane, the one that never lands.
Let’s travel that road, the one that never ends.
Let’s ride and ride beyond, to that new moon and the new world.
Let’s search our destiny and reach our freedom.
Let’s travel together ‘The Journey’, and the ‘Journey of life’. 

                                                                                                                 ......TheCritics

 

 

 

 

 

Wednesday, January 13, 2016

                          LET IT BURN'O' ‘’e‘my fellow Indians.
Behold and rise.
For it is the time to change.

Cast and religion,
Discrimination and discrepancy,
Enough it is; for they did enough

‘O ‘’e‘my friends,
Be bold and question!
For, if not now, never will it end.

Give them back their answer,
Be it an elder or the eldest.
Give them back the answer that ‘you’ ‘we’ are nothing but ‘humans’.

‘O ‘’e‘my sisters,
Show them the courage and show them your strength,
Rise for your ‘Heart’, for that is just and right to do.

“Touch my grains but not dine with me!”
“Study and work together; care for each other”, but not marry each other!
Ought to be changed is their mind-set, not your heart and definitely not your soul.

'O’'e‘my brothers,
Feed your fire, let it burn long and strong.
Let it burn that caste, and let it burn that religion.

‘Humanity’, be it the one religion that exist.
‘Nationalism’, be it that one fanatic caste that exist.
 Let us be the followers of ‘Love’ and ‘kindness’.
 TheCritics

Read more poems (emotions)

@ 'LIFE IS BLESS AND LOVE IS BLISS'
-AN ODE TO LIFE AND LOVE

Amazon:Kindle Store -
http://www.amazon.in/gp/aw/d/B0176IK03U/ref=mp_s_a_1_2…

Google Play -
https://play.google.com/store/books/details…

PAPERBACK AT AMAZON
http://www.amazon.in/gp/aw/d/1482858320/ref=mp_s_a_1_1…

Barnes & Noble - http://www.barnesandnoble.com/…/life-is-bless-a…/1122834540…

Amazon.com
http://www.amazon.com/gp/aw/d/1482858320/ref=mp_s_a_1_1…

Sunday, December 27, 2015

மாற்றம்

ஆயுதம் எதுவும் தேவையில்லை போர்க்களம் செல்ல.
அரை நிர்வாண மனிதன் காட்டியது.

அழகு கொஞ்சும் முகம் தேவையில்லை, ஒரு சமூகத்தையே வழிநடத்த.
தாடியும் தடியும் கொண்ட கிழவன் காட்டியது.

எவை தேவையோ இல்லையோ, தெளிவும், துணிவும் தேவை மாற்றம் தேட.
மாற்றம் கேட்கிற மனமே, மாறிவிட்டாயா நீ முழுவதுமாக?

 TheCritics

Friday, December 25, 2015

கடவுள்


ஓர் விரல் நீட்ட சாலைகள் அனைத்தும் பூக்கள் நிறைந்த புல்வெளியாக மாறட்டும்.
இரண்டம் விரல் நீட்ட மனிதனும் பிற உயிரினமும் சமத்துவமாய் வாழ்ந்திடட்டும்.
மூன்றாம் விரல் நீட்ட வற்றாத நதியும், குறையாத வளமும் எங்கும் நிலைத்திடட்டும்.

நான்காம் விரல் நீட்ட ஏற்றமும் தாழ்வும் இல்லாத சமூகம் தோன்றிடட்டும்.
ஐந்தாம் விரல் நீட்ட மகிழ்ந்து பகிர்ந்திடும் மனிதன் மட்டும் இருக்கட்டும்.
ஆறாம் விரல் நீட்ட பசியும், பிணியும் அகன்று போகட்டும்.

ஏழாம் விரல் நீட்ட உண்மையும், நேர்மையும் நிலைத்து நிலவட்டும்.
எட்டாம் விரல் நீட்ட நிறைவான காலையும், முழுமதி இரவும் என்றும் பிறக்கட்டும்.
ஒன்பதாம், பத்தாம் விரல் நீட்ட  அளவற்ற காதலும், என்றும் மாறாத அன்பும் ததும்பி நிறையட்டும்.


மந்திரம் செய்யும் வித்தைக்காரன் அல்ல நான், மாறிட ஆசை.
தந்திரம் செய்யும் மாயகாரனும் இல்லை நான், மாறிட ஆசை.
நினைத்ததை படைக்கும் வல்லமை கொண்ட கடவுளும் இல்லை நான், கடவுளாகவும் மாறிட ஆசை.

 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...